Số Người Đã Đăng Ký: 0
Trị giá 100K VNĐ: Kim Cương *10000, Thuốc EXP - Cam *10, Thịt Quay - Vừa *20, Rương Đá Đột Phá *20, Loa Thường *5 1,000 Lượt Trị giá 300K VNĐ: Kim Cương *15000, Ly Bia *50, Thuốc EXP - Đỏ *50, Thịt Quay - Lớn *50, Rương Đá Đột Phá *50 3,000 Lượt Trị giá 500K VNĐ: Kim Cương *20000, Ly Bia *100, Thuốc EXP - Đỏ *100, Thịt Quay - Lớn *100, Rương Đá Đột Phá *100 5,000 Lượt Trị giá 1000K VNĐ: Kim Cương *30000, Ly Bia *150, Thuốc EXP - Đỏ *150, San Hô - Vàng *50, Trân Châu - Vàng *50 10,000 Lượt Trị giá 2000K VNĐ: Kim Cương *50000, Mảnh Vạn Năng *50, Chìa Khoá Thức Tỉnh *100, San Hô - Vàng *100, Trân Châu - Vàng *100 20,000 Lượt